ASAMBLEA LOCAL 27 - MARZO

ASAMBLE LOCAL ORDINARIA
BNG SOBER
27 - MARZO

Orde do día:

- Valoración das eleccións xerais 2008.

- Pleno de Marzo: mocións e preguntas do BNG e orde do día.

· Moción solicitando que se fagan xestións para ter o servizo de pediatría en Sober.

· Moción para renovar o mobiliario da Biblioteca.

· Pregunta sobre a obra de abastecemento e saneamento en Moradela.

· Moción para que a Casa da Cultura se poida usar para actos políticos.

- Pleno de Maio.

- Varios. Actividades previstas. Rogos e preguntas.

* Esta asamblea é aberta a simpatizantes. Se desexas acudir contacta co BNG de Sober en benegasober@hotmail.com.

Sem comentários: